Firma

SPED-AIR

 

Biuro – Airport Rzeszów-Jasionka

Agencja celna

Spedycja międzynarodowa

Organizacja transportu drogowego, morskiego i lotniczego

 

Zakres naszych usług obejmuje między innymi:

odprawy celne w imporcie i eksporcie – procedury tranzytowe T1, T2 przygotowywanie dokumentów celnych i przewozowych
kompletowanie ładunków drobnicowych i dystrybucja do miejsca przeznaczenia składowanie towarów w magazynie czasowego składowania
przygotowywanie i składanie wniosków oraz odwołań do organów celnych pomoc przy uzyskiwaniu pozwoleń wydawanych przez organy celne
czynności załadunkowe, rozładunkowe i przeładunkowe prowadzenie rozliczeń procedur gospodarczych
obsługa INTRASTAT w przywozie i wywozie magazynowanie i składowanie towarów
doradztwo transportowo – dokumentacyjne